| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEST - GERB

šta je ?
šta ga uzrokuje?
kako nastaje?
znaci bolesti
tok bolesti
komplikacije
dijagnostičke metode
preventiva i liječenje
lijekovi
hirurgija
gdje se liječi?
literatura
autori

Komplikacije

  • Suženja jednjaka - posljedica teške agresivne upale jednjaka zbog kontinuirane izloženosti sluznice želučanoj kiselini.

  • Krvarenje iz jednjaka - uzrokovano najčešće difuznom upalom jednjaka.

  • Barrettov jednjak - pojava kada sluznica želuca naseli sluznicu jednjaka koja je razorena upalom; ovi pacijenti imaju 30-40 puta češću pojavu karcinoma jednjaka!!!

  • Plućne komplikacije (upale pluća, prisutnost astme...)
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.