| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEST - GERB

šta je ?
šta ga uzrokuje?
kako nastaje?
znaci bolesti
tok bolesti
komplikacije
dijagnostičke metode
preventiva i liječenje
lijekovi
hirurgija
gdje se liječi?
literatura
autori

Dijagnostičke metode

  • Detaljni anamnestički podaci (historija bolesti)

  • Detaljan fizikalni pregled

  • Endoskopska dijagnoza – pretraga koja je nezamjenjiva u dijagnostici bolesti probavnih organa; moguće je gradirati bolest (Savary-Millerova klasifikacija), te otkriti eventualne komplikacije

  • 24 –satno mjerenje pH vrijednosti jednjaka – najosjetljiviji test za dokazivanje GERB-a.

  • Ostale metode dijagnostikovanja GERB-a nisu pristupačne u našoj zemlji
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.