| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

GASTROEZOFAGEALNA REFLUKSNA BOLEST - GERB

šta je ?
šta ga uzrokuje?
kako nastaje?
znaci bolesti
tok bolesti
komplikacije
dijagnostičke metode
preventiva i liječenje
lijekovi
hirurgija
gdje se liječi?
literatura
autori

 

Autor Nenad Vanis, doktor medicine
Klinički centar Univerziteta Sarajevo
Klinika za gastroenterohepatologju
Bolnička 25, Sarajevo, 71.000 Sarajevo, B&H
Telefon: + 387 71 66-66-20/ lok. 2653 ili 2758
Fax: + 387 71 66-78-17
E- mail: vanis@bih.net.ba
Editor  
Last Updated Novembar 2000
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.