| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Kravlje ludilo i Creutzfeldt-Jakobova bolest

Šta je?
Simptomi
Dijagnoza

Uzroci
Kako se prenosi?
Liječenje
Kako je izbjeći?
Literatura
Autori
Radovi na ovu temu...

Šta uzrokuje Creutzfeldt-Jakobovu bolest?

Neka istraživači vjeruju da neobičan “spori virus” ili drugi organizmi izazivaju CJD. U svakom slučaju, oni nikada nisu mogli izdvojiti virus ili neku drugu materiju kod oboljelih ljudi. Dalje, faktor koji izaziva CJD ima nekoliko karakteristika koje su neobične za poznate organizme kao što su virusi i bakterije. Teško ih je ubiti i ne pojavljuju se sadržani u nekim genetskim informacijama u obliku nukleinskih kiselina (DNA ili RNA) i obično imaju dug period inkubacije, prije pojave prvih simptoma.

U nekim slučajevima, period inkubacije može biti duži i od 40 godina . Vodeće naučne teorije u ovom trenutku smatraju da CJD i druge TSE ne uzrokuju organizmi, već tip proteina nazvan prion. Prioni se javljaju u normalnome obliku koji je bezopasan protein pronađen u tjelesnim ćelijama i u zaraznom obliku, koji uzrokuje bolest. Bezopasni i zarazni oblik priona gotovo su jednaki, ali infektivni oblik ima nešto drugačiji prostorni odnos i položaj atoma u molekuli u odnosu na normalan protein. Sporadičan CJD se može razviti tako što se normalan prion spontano mjenja u zarazni oblik proteina i tada se mjenjaju prioni u drugim ćelijama u organizmu u lančanim reakcijama. Kada se jednom pojave, abnormalni prionski proteini se drže zajedno i formiraju vlakana i/ili klupka koji se nazvaju plakovi (plaque), što se može vidjeti pod jačim mikroskopom. Vlakna i plakovi mogu se akumulirati i godinama, prije nego što se simptomi bolesti počnu pojavljivati. I dalje je nejasno koja je uloga ovih abnormalnosti u bolesti ili kako oni izazivaju pomenute simptome.
Oko 5 do 10% slučaja CJD-a su nasljedni. Ovi slučaji mogu nastati iz promjena u genu koji kontroliše stvaranje normalnoga prion proteina. Dok prioni sami ne mogu sadržavati genetičku informaciju i ne mogu narediti genima da se reproduciraju, zaraženi prioni mogu se pojaviti ako se promjena desi u genima za stvaranje normalnih tjelesnih priona. Ako je prion gen promijenjen u spermiju ili jajnoj ćeliji neke osobe, promjena može uticati na potomstvo. Identifikovano je nekoliko različitih promjena u prion genu. Određena promjena tj. mutacija koja se javlja u pojedinim porodicama utiče na to koliko često će se bolest pojaviti i koji će simptomi biti najizraženiji. U svakom slučaju, razvoj CJD-a se ne javlja kod svih ljudi sa promjenama u prion genu. To nagovještava da promjene samo povečavaju osjetljivost na CJD-a i da i neki drugi, još uvijek nepoznati faktori također igraju ulogu u pojavi bolesti.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.