| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Kravlje ludilo i Creutzfeldt-Jakobova bolest

Šta je?
Simptomi
Dijagnoza

Uzroci
Kako se prenosi?
Liječenje
Kako je izbjeći?
Literatura
Autori
Radovi na ovu temu...

Kako se bolest tretira?

Ne postoji tretman koji može liječiti ili kontrolisati Creutzfeldt-Jakobovu bolest. Istraživanja su testirala mnoge lijeke uključujući amantidine, steroide, interferone, acyclovir, antiviral agents i antibiotike. U svakom slučaju, nijedan od ovih trretmana nije pokazao dosljednu korist. Tranutno se u liječenju CJD-a teži olakšaju simptoma i ohrabrivanju pacijenta što je više moguće. Opojne droge mogu pomoći pri ublažavanju bola, ako on postoji, a lijek clonazepam i natrijum valproate mogu pomoći u ublažavanju mioklonusa. Tokom kasnije faze bolesti, promjene pacijentovoga položaja mogu pomoći u sprječavanju bola pri ležanju u krevetu i prevenciji dekubitusa. Urinarni kateter može biti upotrebljen da odvodi urin ukoliko pacijent ne može kontrolirati funkciju mokraćnoga mjehura. Također mogu biti upotrebljene intravenozne tečnosti i vještačko hranjenje.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.