| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Kravlje ludilo i Creutzfeldt-Jakobova bolest

Šta je?
Simptomi
Dijagnoza

Uzroci
Kako se prenosi?
Liječenje
Kako je izbjeći?
Literatura
Autori
Radovi na ovu temu...

 

Autori

Merim Omerhodžić, doktor medicine
Klinički centar Univerziteta Sarajevo
Klinika za neurohirurgiju
Bolnička 25, Sarajevo, 71.000 Sarajevo, B&H
Telefon: + 387 (30) 66-66-20/ lok. 2222 ili 2105
Fax: + 387 71 66-78-17
E- mail: merimom@yahoo.com

i Anesa Omerhodžić

Urednik Dr Merim Omerhodžić
Last Updated Januar 2001
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.