| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

P U L M O L O G I J A
Poglavlje IV. OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA HRONIČNI BRONHITIS
( Bronchitis chronica )


Definicija
Etiologij i patogeneza
Podjela
Klinički znaci i dijagnoza
Prevencija

Liječenje

Zehra Dizdarević, Ekrem Ajanović (str.155.)

Terapija

Prevencija:

  • zabrana pušenja,
  • promjena radnog mjesta tamo gdje zrak nije zagađen,
  • boravak na selu,
  • fizička aktivnost na čistom zraku.

Liječenje :

  • a) - suh kašalj suzbijati antitusicima
  • b) - produktivan i mukopurulentan iskašljaj, daju se mukolitici, sekretolitici i velike količine tečnosti. Obavezno antibiotike kod mukopurulentnog ispljuvka
  • c) - opstrukciju liječiti po principima iznesenim kod astme.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.