| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

P U L M O L O G I J A
Poglavlje IV. OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA HRONIČNI BRONHITIS
( Bronchitis chronica )


Definicija
Etiologij i patogeneza
Podjela
Klinički znaci i dijagnoza
Prevencija

Liječenje

Zehra Dizdarević, Ekrem Ajanović (str.152.-153.)

3. Podjela

Podaci o dužini kašlja i iskašljaja, prisustvo ili odsustvo ireverzibilnosti opstrukcije disajnih puteva, infekcije i bronhospasam su i kriteriji za klasifikaciju ovog oboljenja na:

  1. Bronchitis chr. simplex kod koga je iskašljaj bistar i sluzav. Kašalj i hipersekrecija su hronični ili rekurentni i traju različito dugo. Periodi remisije i egzacerbacije sejavljaju u različitim vremenskim razmacima. Funkcionalna opstruktivna oštećenja se registriraju samo u fazi egzacerbacije.
  2. Bronchitis chr. obstructiva kod koga uz kašalj i iskašljavanje različite dužine trajanja postoji ireverzibilno (trajna) obstruktivno oštećenje plućne funkcije koja ostaju u izvjesnoj mjeri i poslije terapeutskog tretmana.
  3. Bronchitis chr. mucopulenta koga karakterizira mukopurulentan ili purulentan iskašljaj, uz često povišenu temperaturu kao rezultat infekcije. Infekcija se može zapravo javiti kod svih pomenutih oblika hromčnog bronhitisa, a izazvana je najčešće bakterijskim uzročnicima (Haemphylus influanezae, Streptococcus pneumoniae ili pyogenes) te virusima. Iskašljavanje može biti najmanje dva puta u toku godine, a traje bar nedjelju dana u toku posljednje tri godine i tada govorimo o "intermitentnoj fazi" ili se pak odražava u toku jedne godine "perzistentna faza".

Ima autora koji smatraju da treba posebno izdvojiti tzv. astmatiformni oblik bronhitisa (Bronchitis chr. astmatiformis) sa izrazitim prisustvom bronhospazma, ali bez astmatičnih napada otežanog disanja.

Mišljenja smo da to nije obavezno, tim prije posto se bronhospaz- ma ranije ili kasnije skoro redovno javlja u evolutivnom toku opstruktivnog bronhitisa. U tom slučaju uz bronhitis kao osnovnu bolest, javlja se astma što treba u svakom slučaju naglasiti. Inače u opstruktivnom sindromu pluća česte su komplikacije jedne bolesti drugom i tada se radi o dva ili više oboljenja, a vodeća dijagnoza je ona čije se oboljenje prvo javlja.
U slučajevima kada postoji samo kašalj bez iskašljaja zbog pojave atrofije bronhijalmh žlijezda nastale dugotrajmm hroničnim procesom, govorimo o bronchitis chr. sicca. U ovim slučajevima nužno je isključiti oboljenja gornjih disajnih puteva i sinusa koji mogu biti praćeni, također, suhim kašljem.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.