| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

P U L M O L O G I J A
Poglavlje IV. OPSTRUKTIVNE BOLESTI PLUĆA HRONIČNI BRONHITIS
( Bronchitis chronica )


Definicija
Etiologij i patogeneza
Podjela
Klinički znaci i dijagnoza
Prevencija

Liječenje

Zehra Dizdarević, Ekrem Ajanović (str.151.)

1.Definicija

Hronični bronhitis je oboljenje bronhija s povećanom sekrecijom u bronhijima, s kašljem i iskašljavanjem koji se održavaju s većim ili manjim varijacijama, u skoro svim danima u periodu od tri mjeseca, u toku dvije uzastopne godine, a da su pri tome isključena druga oboljenja pluća (neoplazme, hronična pneumonija, fibroza i dr.) i/ili oboljenja srca.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.