| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

CILJEVI DUGOROČNOG LIJEČENJA ASTME

  1. Minimum (bez) simptoma, uključujući noćne simptome
  2. Minimum epizoda astme ili napada
  3. Bez hitnih posjeta doktoru ili bolnici
  4. Minimum potrebe za beta2 - agonistima kratkog djelovanja
  5. Bez ograničenja fizičke aktivnosti
  6. (Gotovo) normalna plućna funkcija
  7. Minimum (bez) nuspojava lijekova.
 
<< Nazad
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.