| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

ZAUSTAVLJANJE NAPADA

 • Ne potcjenjivati težinu napada, jer teški astmatski napadi mogu ugroziti život.
 • Visoki rizik od smrti zbog astme postoji u bolesnika koji:
  - Primaju ili su nedavno prekinuli terapiju sistemskim kortikosteroidima
  - Bili su bolnički liječeni ili imali hitni prijem zbog astme u ovoj godini
  - Imaju anamnestičke podatke o psihijatrijskoj bolesti ili psihosocijalnim  problemima
  - ne saradjuju s planom liječenja astme.

Bolesnici trebaju odmah potražiti liječničku pomoć ako:

 • Napad je težak:
  - Bolesnik je dispnoičan u mirovanju, pognut naprijed, govori u riječima umjesto rečenicama (dojenčad prestaje jesti), uzbudjen, omamljen ili konfuzan, bradikardan, ili ima frekvenciju disanja veću od 30/min.
  - Piskanje je glasno ili odsutno.
  - Puls je brži od 120/min (brži od 160/min. u dojenčadi).
  - PEF je niži od 60% očekivanog ili najboljeg osobnog čak i nakon početne terapije.

 • Odgovor na početnu bronhodilatatornu terapiju nije neposredan niti se održava tokom najmanje 3 sata.
 • Nema poboljšanja u roku 2 do 6 sahata od započete sistemske kortikosteroidne terapije.
 • Stanje se i dalje pogoršava.

 • Napadi astme zahtijevaju neposrednu terapiju:
  - Najznačajniji su inhalatorni beta2 - agonisti kratkog djelovanja u adekvatnim dozama. Može biti potrebno često ponavljanje doza.
  - Kortikosteroidi u tabletama ili sirupu, uvedeni rano tokom umjerenih i teških napada, pomažu u smirivanju upale i ubrzavaju oporavak.
  - U zdravstvenim centrima ili bolnicama potrebno je primijeniti kisik ako je bolesnik hipoksemičan.
  - Teofilin ili aminofilin se ne preporučuje kao dodatak visokim dozama inhalatornih beta2 -agonista, jer ne daje dodatni učinak, a povećava rizik od nuspojava. Međutim, teofilin se može upotrijebiti kada nisu dostupni inhalatorni beta2 -agonisti. Ako bolesnik u terapiji koristi teofilin, potrebno je odrediti njegovu serumsku koncentraciju prije nego se u terapiju uvede teofilin kratkog djelovanja.
  - Adrenalin može biti indiciran za akutnu terapiju anafilaksije i angioedema.

U terapiji napada astme ne preporučuju se:

 • Sedativi (striktno izbjegavati)
 • Mukolitici (mogu pogoršati kašalj)
 • Magnezijev sulfat (nema dokazanog efekta)
 • Fizikalna terapija toraksa (može povećati neugodu bolesnika)
 • Hidracija velikim volumenima tekućine u odraslih i starije djece (može biti potrebno u manje djece i dojenčadi)
 • Antibiotici (ne liječe napad, ali su indicirani za bolesnike koji uz astmu imaju pneumoniju ili bakterijsku infekciju kao npr. sinusitis).

§ Umjereni napadi mogu, a teški napadi obično zahtijevaju, zbrinjavanje u bolnici.
§ Blagi napadi mogu se liječiti u kući ako je bolesnik educiran i ima odgovarajući plan liječenja (tablica 6.)

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.