| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

SIMPTOMATSKI LIJEKOVI << Nazad

NAZIV I
SINONIMI

GENERIČKO IME

MEHANIZAM DJELOVANJA

NUSPOJAVE rizik od ozbiljnih nuspojava

DUGOTRAJNI UČINAK

SIMPTOMATSKI UČINAK

Beta2 agonisti kratkog djelovanja

Adrenergici
Beta2 stimulatori
Simpatomimetici

 

Albuterol
Bitolterol
Fenoterol
Izoetarin
Metaproterenol
Pirbuterol
Salbutamol
Terbutalin

Bronhodilatator

Inhalacijski beta2-agonisti izazivaju manje i blaže nuspojave u odnosu na primjenu u tabletama i sirupu.

Beta2-agonisti u tabletama ili sirupu (+) mogu prouzrokovati kardiovaskularnu stimulaciju, mišićni tremor, glavobolju i razdražljivost.

Inhalacijski: +/-

Tablete ili sirupi:+/-

Inhalacijski: +++

Tableti ili sirupi: ++

Antiholinergici

Ipratropijum bromid
Oksitropij bromid

Bronhodilatator

(-) Minimalna suhoća usta ili loš okus u ustima.

-

++

Teofilin kratkog djelovanja
aminofilin

 

Bronhodilatator

(++) Mučnina i povraćanje.
Kod viših koncentracija u serumu: konvulzije, tahikardija i aritmije; može biti potrebno mjeriti koncentraciju teofilina u serumu

+/-

+

Injekcije adrenalina

  

Bronhodilatator

(++) Slične, no s značajnijim učinkom od beta-2agonista.
U dodatku: konvulzije, drhtanje, vrućica, halucinacije.

Ne preporučuju se u dugotrajnom liječenju.

U načelu se ne preporučuju u liječenju astmatskih napada ako su na raspolaganju beta2 agonisti.


<< Nazad Simptomatski lijeci Klasifikacija težine astme>>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.