| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

PLUĆNA REHABILITACIJA

Plućna rehabilitacija je postupak kojim se uspostavlja dobra tjelesna kondicija respiratornog bolesnika, smanjuju se i kontroliraju simptomi. Bolesn NEDOSTAJE............... ovog programa jeste praćenje i stupnjevanje simptoma, poboljšanje kvaliteta života, poboljšanje preživljavanja i smanjenje utroška lijekova.

Jedan od načina provodjenja programa plućne rehabilitacije jeste Škola disanja. To je edukacijsko-praktični tečaj za oboljele od astme, bronhitisa i emfizema-bolesti koje su karakterizirane opstrukcijom malih disajnih puteva. Pristup bolesniku je multidisciplinaran, što znači da u radu tečaja, uz zdravstvene radnike, učestvuju i stručnjaci iz područja dijetetike, meteorologijie i drugih.

Tečaj se organizira tokom jedne nedjelje; traje ukupno 15 sati, u grupnom radu sa deset do petnaest polaznika. Prije uključivanja u rad tečaja, polaznici moraju obaviti pulmološki pregled s utvrdjivanjem stepena oštećenja plućne ventilacije i njene reverzibilnosti (spirometrija s bronhodilatatornim testom), ispuniti upitnik o subjektivnoj procjeni svoje bolesti, te prema potrebi obaviti i neke dodatne testove ako im to stanje dozvoljava ( test opterećenja hodanjem u trajanju od šest minuta), uz procjenu saturacije arterijske krvi kisikom (gas analiza).

Dnevno druženje počinje jednosatnim predavanjima posvećenim bolestima (astma, bronhitis, mukoviscidoza, emfizem), alergijskim stanjima, uzrocima pogoršanja bolesti, odredjivanju stepena najčešćih simptoma (kašalj, iskašljavanje, zaduha, «sviranje u prsima»), lijekovima i njihovoj pravilnoj primjeni (naročito inhalatornim putem), bavljenju sportom ili osnovnim tjelesnim aktivnostima, uticaju vremena i klimatskih promjena na bolesti, te štetnosti pušenja i zagađenja mikro- i makrookoline.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.