| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

NESARADNJA PACIJENTA PRI LIJEČENJU

Mogući razlozi loše saradnje mogu biti:

Medicinski:

 • Neshvaćanje potrebe istovremenog uzimanja osnovnih i simptomatskih lijekova
 • Nepraktičan način uzimanja (npr. četiri puta dnevno ili višekratno uzimanje više lijekova)
 • Teškoće kod davanja lijekova maloj djeci
 • Teškoće s primjenom raspršivača i inhalatora
 • Nuspojave
 • Strah od nuspojava ili navikavanja
 • Cijena lijeka
 • Loš okus lijeka
 • Udaljenost apoteke

Nemedicinski:

 • Nevjerovanje ili nepriznavanje uzroka ili simptoma napada astme
 • Nerazumijevanje plana liječenja
 • Nedostatak smjernica za samostalni nadzor bolest
 • i Nezadovoljstvo doktorom ili drugim zdravstvenim radnikom
 • Neiskazane i neraspravljene brige i strahovi
 • Loš nadzor, poduka ili praćenje
 • Tradicionalna vjerovanja o astmi i liječenju
 • Obiteljski razlozi (pušenje, kućni ljubimci)

  Šta treba upamtiti Literatura>>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.