| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

ZAUSTAVLJANJE ASTMATSKOG NAPADA - KUĆNO LIJEČENJE

  1. Ustanovite težinu napada:
    Kašalj, gušenje, zaduha, pritisak u prsima, upotreba pomoćne disajne muskulature, suprasternalno uvlačenje, poremećaj sna, PEF manji od 80% najboljeg osobnog ili očekivanog.

  2. Početno liječenje
    Inhalacijski beta2 -agonist kratkog djelovanja do tri puta u 1 sahatu. (Bolesnik s visokim rizikom od moguće smrti treba se odmah obratiti doktoru nakon početnog liječenja.)

Odgovor na početno liječenje je može biti:

DOBAR
Ako se: se simptomi povuku nakon početnog liječenja beta2 - agonistima i olakšanje se održi tokom 4h. PEF je veći od 80% očekivanog ili najboljeg osobnog.

POSTUPAK:
- Možete nastaviti liječenje beta2 -agonistom svaka 3-4 sata tokom 1-2 dana. - Posavjetujte se s doktorom radi uputa za kontrolu stanja

NEPOTPUN
Ako se simptomi smanje, ali ponove nakon 3 sata od početnog liječenja beta2 -agonistom. PEF je 60-80 % očekivanog ili najboljeg osobnog
POSTUPAK:
- Uzmite kortikosteroid u tabletama ili sirupu.
- Nastavite liječenje beta2 -agonistom
- Hitno se posavjetujte s doktorom radi uputa

LOŠ
Ako su simptomi održani ili se pogoršavaju usprkos početnom liječenju beta2 -agonistom.
PEF je manji od 60% očekivanog ili najboljeg osobnog.

POSTUPAK:
- Uzmite kortikosteroid u tabletama ili sirupu §
- Odmah ponovite beta2 -agonist §
- Odmah se javite u bolničku hitnu službu


HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.