| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

KONTROLA ASTME

Cilj liječenja je kontrola astme koja treba da obezbijedi:

  • Minimum hroničnih simptoma (idealno bez), uključujući noćne simptome
  • Minimum (rijetko) napada
  • Bez hitnih posjeta doktoru
  • Minimalna potreba za uzimanjem beta2 -agonista po potrebi
  • Bez ograničenja aktivnosti, uključujući fizički napor
  • Varijabilnost PEF-a manja od 20%
  • (Gotovo) normalni PEF
  • Minimalne (odsutne) nuspojave lijekova
POTREBNO JE UPAMTITI ! Liječenje astme >>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.