| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Zaustavljanje napada>>

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

KLASIFIKACIJA TEŽINE ASTME
 
Kliničke značajke prije liječenja:

Stupanj Simptomi Noćni simptomi PEF
4.STUPANJ Teška trajna Trajni Ograničena fizička aktivnost Česti Manje ili 60% očekivanog Varijabilnost veća od 30%
3.STUPANJ Umjerena trajna Dnevni simptomi Svakodnevno udisanje beta2 -agonista Pogoršanja ometaju aktivnosti i spavanje Više od 1X sedmično Više od 60%-manje od 80% očekivanog Varijabilnost veća od 30%
2.STUPANJ Blaga trajna Više ili 1X sedmično, ali manje od 1X dnevno Više od 2X mjesečno Više ili 80% očekivanog Varijabilnost 20-30%
1.STUPANJ
Povremena
Manje od 1X sedmično
Bez simptoma i normalna funkcija pluća izmedju pogoršanja
Manje ili 2X mjesečno Više ili 80% očekivanog
Varijabilnost manja od 20%

Postojanje samo jedne od značajki težine bolesti dovoljno je za uvrštavanje bolesnika u taj stupanj težine astme.
Liječenje prema stupnju težine astme>>
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.