| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

EDUKACIJA BOLESNIKA

Uz pomoć zdravstvenih radnika bolesnik se može aktivno uključiti u liječenje astme te živjeti produktivnim, fizički aktivnim životom.

Uz pomoć zdravstvenih radnika bolesnik s astmom može naučiti:

 • Pravilno uzimati lijekove
 • Razliku izmedju simptomatskih i osnovnih lijekova,
 • Izbjegavati pokretače.
 • Kontrolirati vlastito stanje praćenjem simptoma i, ako je to moguće,mjerenjem PEF-a.
 • Prepoznati znakove pogoršanja astme te poduzeti potrebne mjere.
 • Zatražiti pomoć doktora kada je to potrebno.

Radeći zajedno, zdravstveni radnik i pacijent trebaju pripremiti pisane upute koje nisu samo medicinske opravdane, nego i praktične.

Plan za terapiju astme treba obuhvatiti:

 • Preventivne mjere za dugotrajnu kontrolu
  Koje lijekove uzimati dnevno
  Koje pokretače astme izbjegavati
 • Mjere za zaustavljanje napada
  Kako prepoznati pogoršanje astme. Navedite sve pokazatelje, kao što su pogoršanje kašlja, pritisak u prsima, piskanje, otežano disanje, poremećaj sna ili PEF vrijednosti ispod najboljih osobnih, usprkos povećanoj upotrebi lijekova.
  Kako liječiti pogoršanje astme. Navedite imena i doze bronhodilatatora kratkog djelovanja, te kada ih upotrijebiti.
  Kako i kada potražiti pomoć doktora. Navedite pokazatelje, kao što su osjećaj panike, napad s naglim početkom, zaduha u mirovanju ili nakon nekoliko izgovorenih riječi, PEF vrijednosti ispod odredjene razine, raniji teški napadi. Navedite ime, lokaciju i telefonske brojeve doktora. .

Edukacijske metode treba prilagoditi bolesniku. Boljoj edukaciji pomažu različite metode: rasprave (s doktorom, medicinskom sestrom, socijalnim radnikom, članovima patronažne službe, psihologom, učiteljem), prikazi, pisani materijali, grupni kursevi, video i audio-materijali, drame i grupe za podršku bolesnika.

Trajna edukacija, pri svakom kontrolnom pregledu, ključ je uspjeha svih oblika liječenja astme.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.