| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

ASTMA

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok - PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 - osnovni lijeci
 - simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

DIJAGNOZA ASTME

Ključni faktori u dijagnozi astme.

(Razmisliti o dijagnozi astme ako je prisutan bilo koji od faktora).

 • Piskanje-visokofrekventni piskajući tonovi tokom izdaha-osobito kod djece. (Normalan fizikalni nalaz na plućima ne isključuje astmu.)

 • Anamnestički podaci o slijedećem:
  - Kašalj, pogoršan noću
  - Epizode piskanja
  - Epizode otežanog disanja
  - Epizode stezanja u prsima

Napomena: Ekcem, peludna groznica ili porodična anamneza astme ili atopijskih poremećaja često su udruženi sa astmom, ali nisu ključni faktori.

 • Simptomi se pojavljuju ili pogoršavaju noću, budeći bolesnika.

 • Simptomi se pojavljuju ili pogoršavaju u prisustvu:
  - Fizičkog napora
  - Virusne infekcije
  - Životinja s krznom
  - Grinja kućne prašine (u madracima, jastucima, tapeciranom namještaju, sagovima)
  - Dima (duhanskog, od spaljivanja drveta)
  - Peludi
  - Promjena temperature
  -Izrazitih emocionalnih stanja (jaki smijeh ili plač)
  - Kemijskih supstanci u obliku aerosola.

 • Promjenljiva i varijabilna bronhoopstrukcija - mjerena upotrebom mjerača vršnog protoka (PEF) na bilo koji od slijedećih načina:
  - Povišenje PEF-a za više od 15% 15 do 20 minuta nakon udisanja beta2 -agonista kratkog djelovanja, ili
  - Promjena PEF-a za više od 20% u odnosu na jutarnju vrijednost, nakon 12 sahata u bolesnika koji koriste bronhodilatator (za više od 10% u bolesnika koji ne koriste bronhodilatator), ili
  - Smanjenje PEF-a za više od 15%, 6 minuta nakon trčanja ili fizičke aktivnosti.

Dijagnostički izazovi uključuju:

 • Malu djecu čiji je primarni simptom kašalj ili koja imaju piskanje tokom infekcija dišnog sistema, a u koje se obično krivo dijagnosticiraju bronhitis ili pneumonija zbog čega se neuspješno liječe antibioticima ili lijekovima za suzbijanje kašlja. Liječenje lijekovima za astmu može biti blagotvorno i dijagnostički korisno.
 • Astmu treba razmotriti ako u bolesnika prehlada obično "prelazi na pluća" ili treba više od 10 dana za izliječenje, te ako se bolesnikovo stanje popravlja nakon uvodjenja lijekova za astmu.
 • U pušača i starijih bolesnika čest je HOPB sa simptomima koji su slični astmi. No, kako oni isto tako mogu imati i astmu, koristit će im odgovarajuće liječenje. Dijagnostički značaj ima poboljšanje PEF-a nakon uzimanja lijekova za astmu.
 • Radnici izloženi respirabilnim kemikalijama ili aeroalergenima na radnom mjestu mogu razviti astmu koja se može pogrešno dijagnosticirati kao hronični bronhitis ili HOPB. Vrlo su značajni rano prepoznavanje (mjerenje PEF-a na poslu i kod kuće), strogo izbjegavanje daljnjeg izlaganja i rani početak liječenja.
HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.