| Home | Bolesti | Dijagnostika | Lijekovi | Radovi | Novosti | Forum | Linkovi |
luk

Antraks

Šta je antraks
Simptomi
Dijagnoza
Uzroci
Patogeneza
Epidemiologija
Plućni antraks
Kožni antraks
Ostali, rjeđi oblici bolesti
Terapija i profilaksa
Literatura
Autori

Uzročnik i njegova bakteriologija

Bacillus anthracis je veliki, gram pozitivni, aerobni bacil koji formira spore i čije su dimenzije od 1,0 do 4,0 mm. Za razliku od ostalih saprofitnih bacila (bacillus subtilis i bacillus cereus), on je nepokretan, na agaru ne izaziva hemolizu, raste na temperaturi od 37 C i formira velike kolonije sa nepravilnim koničnim izraštajima (kao "meduzina glava").
In vitro, u laboratoriji raste u obliku dugih lanaca, a u domaćinu se pojavljuje kao jedinstven organizam ili lanac od dva ili tri bacila.

Spore koje formira mogu preživjeti u tlu i decenijama. Spore se ne formiraju u tijelu domaćina, dok god je u atmosferi bogatoj kiseonikom. One klijaju kada su izložene okolini bogatoj, za njih, hranjivim materijama, kao što su tkiva ili krv životinja ili čovjeka.
Iako je bacillus anthracis jedan od molekularno monomorfnih bakterija, bilo je moguće podijeliti poznate vrste u pet kategorija.

HealthBosnia.com - ima autorska prava na ovu stranu. Svako objavljivanje
teksta ili dijelova ovog teksta je moguće samo uz saglasnost HealthBosnia.com
© 1999-2001, by HealthBosnia.com, e-mail medmaster@koming.com. ALL RIGHTS RESERVED.