Robert TORRE (Zagreb)

RAD, RADNO MJESTO I PIJENJE ALKOHOLNIH PIČA

Kada prosuđujemo pojavnost alkoholom izazvanih problema među uposlenicima, moramo biti svjesni činjenice da je pijenje alkoholnih pića desetljećima bilo sastavnica rada, radnog mjesta i vremena, napose među muškim uposlenicima. Većina osoba s problemom pijenja je zaposlena, tako da je upravo radno mjesto jedno od nosivih poluga prevencije alkoholom uzrokovanih poremećaja. Ipak, unatoč visokoj zastupljenosti uposlenika s problemom pijenja, mali je broj poduzeća i poslodavaca koji su poduzeli ozbiljnije mjere prevencije i pomoći osobama s poremećajima uzrokovanima alkoholom. Štoviše, sukladno prošlogodišnjim izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je postao zakonski obvezan ne tek, kao dosada, samo utvrđivati i sprječavati pijenje na radnom mjestu, već utvrditi postupak provjere alkoholiziranosti svojih uposlenika, ali isto tako pružiti svojim uposlenicima punu informaciju o štetnosti zloporabe alkohola, i još k tome izraditi i provesti među njima program prevencije zloporabe sredstava ovisnosti. Pojavnost pijenja na radnom mjestu među našim uposlenicima u značajnom je raskoraku s tekućom zakonskom regulativom koja ne tolerira nikakvo pijenje ni na radnom mjestu niti u okviru radnog vremena, i ukazuje koliki posao moraju odraditi javnozdravstvene preventivne službe, nadzorne službe zaštite na radu, pa i sustavi tretmana osoba s problemom pijenja, da bi se tekuće stanje barem približilo onom propisanim zakonom.
Ključne riječi: radno mjesto, pijenje alkohola, Zakon o zaštiti na radu.

WORK, WORK PLACE, AND ALCOHOL DRINKING

When assessing the prevalence of alcohol related problems among employees, one should be aware of the fact that alcohol drinking has for decades been an integral part of the work, work place and office hours, among male employees in particular. The majority of individuals with drinking problems are employed, thus their work place being one of the main levers of prevention of alcohol induced disorders. However, in spite of the high prevalence of employees with drinking problems, the measures of prevention and help for individuals with alcohol induced disorders have been taken by only few companies and employers. The employer is obliged by legal provisions not only to identify and prevent alcohol drinking at work but also to introduce a procedure to assess the level of alcohol intoxication of the employees, offer them full information on the harmful effects of alcohol abuse, and develop and implement the program of prevention of dependence substance abuse among the employees. There is great discrepancy between the prevalence of alcohol drinking at work and respective legislation which does not tolerate any level of alcohol drinking at work or during office hours. Thus, the public health preventive services, occupational safety surveillance and systems offering treatment for individuals with drinking problems will have to work hard to reduce the gap between the current situation and legal provisions.
Keywords: working place, alcohol drinking, work protection regulation.

Dr. Robert Torre, psihijatar, Klinika za psihijatriju, KB "Sestre milosrdnice" Zagreb, 11000 Zagreb, Hrvatska