Ljiljana MORO (Zagreb)

TEORIJSKE POSTAVKE I KLINIČKE MANIFESTACIJE NARCIZMA

Bolesti ovisnosti su sve prisutniji poremećaj u kliničkoj praksi i pitamo se zbog čega je to tako. Znamo da bolesti ovisnosti ovise o nekoliko faktora; zbivanja u društvu, promjene u obitelji i o karakteristikama strukture ličnosti. Živimo u društvu koje ima ogromne zahtjeve na pojedinca i to pojedinac treba zadovoljiti. Na prvom mjestu je napredovanje u poslu i kompeticija. Svakodnevno sučeljavanje sa frustrativnim situacijama dovodi do stresa i pokušaj izlaska ili "trenutačnog rješavanja krize" je konzumiranje alkohola ili sredstava koja dovode do trenutačnog boljeg osjećaja. Kako bismo što bolje razumjeli strukturu ličnosti podložnu ovisnostima pokušat ćemo razumjeti narcizam u njegovom ishodu, razvoju i ugradnji u strukturu ličnosti te time i mogućnosti razvoja normalnog i patološkog narcizma kao i mogućnosti liječenja istih.
Ključne riječi: narcizam, struktura ličnosti, bolesti ovisnosti, alkoholizam

THEORETICAL ASSUMPTIONS AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF NARCISSISM
Addictions are more and more present in clinical practice and we wonder why that is. We know that addictions depend on several factors such as societal developments, changes in family structure and personality traits. We live in a society that has huge demands to be met by the individual. At first, this includes further growth at work and competition. Everyday confrontation with frustrations results in stress, while the attempt to get out or "to solve the crisis instantly" is followed by alcohol consumption or substances that lead to immediate bettering. In order to better understand personality structure that is subject to addiction, we will try to understand narcissism in its outcome, development and integration into personality structure as well as the possibility of development of normal and pathological narcissism and its treatment.
Key words: narcissism, personality structure, addictions, alcoholism

Prof. dr. med. sc. Ljiljana Moro, psihijatar, Institut za Grupnu analizu Zagreb, 11000 Zagreb, Hrvatska