Tomislav LESICA, Tatjana RUŽIĆ, Rajna KNEZ, Gordana ŠIKIĆ, Đulijano LJUBIČIĆ (Rijeka)

PSIHIJATRIJSKI I SOMATSKI KOMORBIDNI POREMEĆAJI KOD OVISNIKA O ALKOHOLU LIJEČENIH NA KLINICI ZA PSIHIJATRIJU KBC RIJEKA

Ovisnost o alkoholu praćena je visokom stopom mortaliteta, morbiditeta i prevalencijom komorbidnih poremećaja. Cilj rada je prikazati psihijatrijske i somatske komorbidne poremećaje kod ovisnika o alkoholu liječenih na Odsjeku za bolesti ovisnosti Klinike za psihijatriju, KBC Rijeka tijekom 2008. godine. Podaci su prikupljeni iz medicinske dokumentacije Odsjeka za bolesti ovisnosti Klinike za psihijatriju u Rijeci
Tijekom 2008. godine bolnički je liječeno 125 ovisnika o alkoholu, od toga 81% muškaraca. Po prvi puta je hospitalizirano 76 ovisnika (61%). Žene liječene tijekom 2008. godine u prosjeku su bile starosti 53 godine. Somatski poremećaj bio je prisutan u 71% (17/24) bolesnice, najčešće se radilo o alkoholnoj bolesti jetre 56% (13/24). Kao psihijatrijski komorbiditet kod ovisnica o alkoholu se najčešće dijagnosticirala depresija u 38% (9/24) a poremećaj osobnosti u njih 29% (7/24). Prvih hospitalizacija u žena bilo je 46% (11/24), prosječne starosti 52 godine sa poremećajem osobnosti prisutnim u udjelu od 9 % (1/11)
Muškarci liječeni tijekom 2008. godine u prosjeku su bili stari 49 godina. Somatske bolesti su bile prisutne kod 67% (68/101) ovisnika o alkoholu. I među njima se kao i kod žena najčešće radilo o alkoholnoj leziji jetre 58% (58/101). Od psihijatrijskih poremećaja uz alkoholnu ovisnost kod muškaraca se najčešće javljaja PTSP 13% (13/101), depresija u 11% (11/101) a poremećaj osobnosti u 29% (29/101). Prva hospitalizacija u muškaraca bilo je 64% (65/101), prosječne starosti 46 godina sa poremećajem osobnosti u udjelu od 22% (14/65).
Tijekom promatranog razdoblja na Odsjeku za bolesti ovisnosti liječeno je četiri puta više muškaraca nego žena. Od psihijatrijskih komorbiditeta kod muškaraca je najčešće PTSP a kod žena depresija. Poremećaj osobnosti i kod žena i kod muškaraca podjednako je zastupljen u ukupnom broju. Žene koje su prvi puta hospitalizirane imale su poremećaj osobnosti značajno manje od višestruko hospitaliziranih žena, dok kod muškaraca ta razlika nije uočena.
U radu se nadalje raspravlja o dobrobiti primjene specifičnih dijagnostičkih instrumenata i višeosnog psihijatrijskog dijagnostičkog sustava koji omogučavaju bolju dijagnostiku i diferencijaciju alkoholom uzrokovanih poremećaja u svakodnevnoj kliničkoj praksi.
Ključne riječi: psihijatrijski komorbiditet, somatski komorbiditet, ovisnost o alkoholu

COMORBITITY OF PSYCHIATRIC AND SOMATIC DISORDERS WITH ALCOHOLISMS IN PATIENTS TREATED ON DEPARTMENT OF PSYCHIATRY IN UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE RIJEKA

Our goal was to show comorbidity of psychiatric and somatic disorders with alcoholisms in patients treated during 2008 on Department of Psychiatry in University Hospital Centre Rijeka. Data gathered from medical documetations from Department of Psychiatry. During 2008, 125 alcohol addicted persons were treated, 81% were male. First time hospitalized was 76 patients (61%). Women treated during 2008 were 53 years old in avarege, depression were diagnosed in 38% (9/24) of them, personality disorder in 29% (7/24), and somatic disorder in 71% (17/24) female patients among liver lesion were most prevalent 56% (13/24). First time hospitalized were 46% female patients (11/24), 52 years old in average with personality disorder present in 9% (1/11). During 2008 male patients treated in hospital were 49 year old in average, PTSD were present in 13% (13/101), depression in 11% (11/101), while personality disorder were present in 29% (29/101). Comorbidites of somatic were present in 67% (68/101) male patients among liver lesion were predominant 58% (58/101). First time hospitalized were 64% (65/101) male patients, 46 years old in average with personality disorder present in 22% (14/65). During observed period four times more male patients were treated then female. PTSD was the most present among comorbitidy of psychiatric disorder with alcoholisms in male patients while in female depression were the most frequent. First time hospitalized female patients had personality disorder significantly less than multiple hospitalized female patients. In male patients these differences were not found.
Keywords: psychiatry co-morbidity, somatic co-morbidity, alcohol addiction

Dr. Tomislav Lesica, psihijatar, Dr. Tatjana Ružić, psihijatar, mr. med. sc. Dr. Rajna Knez, psihijatar, Dr. Gordana Šikić, psihijatar, Prof. dr. med. sc. Đulijano Ljubičić, psihijatar Odjel za bolesti ovisnosti, Klinika za psihijatriju, KBC Rijeka, 55000 Rijeka, Hrvatska