Alija SUTOVIĆ (Tuzla)

FORENZIČKI ASPEKTI ALKOHOLIZMA

Alkoholizam i kriminal su tijesno povezani. Visok procent kriminalnih djela, povreda na radu, saobračajnih nesreća… prouzrokovano je pijenjem alkoholnih pića. Broj ovisnika o alkoholu je u našoj zemlji relativno veliki i to predstavlja značajan socijalno-medicinski problem i opterećenje za zemlju i društvo. Tuče, tjelesne povrede, ubistva, seksualni delikti vrše se u visokom procentu u pijanom stanju. U svakodnevnom radu forenzičkog psihijatra obično treba utvrditi da li se u konkretnom slučaju radi o štetnoj upotrebi, zloupotrebi alkohola ili o bolesti ovisnosti o alkoholu, te da li je to dijagnostikovano stanje bilo od odlučujučeg značaja za izvršenje konkretnog krivičnog djela. Razmatra se pitanje uračunljivosti počinioca i rizik eventualnog ponovnog činjenja istog ili sličnog krivičnog djela te se u tom smislu razmatra i primjena odgovarajuće mjere sigurnosti - obaveznog liječenja u ustanovi ili na slobodi. Poseban je problem što u fazi tranzicije u Bosni i Hercegovini još uvijek (15 godina nakon rata) nema odgovarajučih diferenciranih i specijaliziranih ustanova u kojima bi se provodile mjere obaveznog liječenja.

Prof. dr med. sc. Alija Sutović, Klinika za psihijatriju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina