Poštovane kolegice i kolege,

S obzirom na značaj zajedničkih susreta i razmjene znanja i iskustava između članova psihijatrijske zajednice, nastavljajući ujedno i tradiciju kontinuirane edukacije koja se na ovim prostorima njegovala proteklih decenija, Klinika za psihijatriju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla, Udruženje psihijatara u Bosni i Hercegovini i Udruženje psihijatara Tuzlanskog kantona, u suradnji sa kolegicama i kolegama iz BiH, Hrvatske i Srbije, dana 23. i 24. aprila 2010. godine organizirali su u Tuzli Prvi alkohološki simpozij Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem na temu Savremeni pristupi u tretmanu alkoholom uzrokovanih poremećaja. Na Simpoziju se okupilo 198 strućanjaka iz razlićitih oblasti: psihijatara, psihologa, psihoterapeuta, socijalnih radnika, medicinskih sestara/tehnicara i drugih srodnih disciplina iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Makedonije. Učesnici su imali priliku čuti kvalitetna predavanja i razmijeniti iskustva. Stručni dio je bio organiziran kroz 6 oralnih sesija/predavanja, jednu poster sesiju te sekciju za mlade psihijatre i specijalizante o edukaciji u alkohologiji, radionicu za psihijatrijske sestre o sestrinskim kompetencijama u procesu liječenja alkoholizma, kao i vođenje oglednog kluba liječenih alkoholičara.
Drugog dana Simpozija održana je i Osnivačka skupština Udruženja alkohologa i stručnjaka za druge ovisnosti u Bosni i Hercegovini kojoj je prisustvovalo 12 članova - osnivača Udruženja, uz radno Predsjedništvo u sastavu: Avdo Šakušić, Nera Zivlak-Radulović, Lejla Ramić, Dragan Babić i zapisničar Amra Delić. Jednoglasno je usvojena odluka o osnivanju Udruženja alkohologa i stručnjaka za druge ovisnosti u Bosni i Hercegovini sa sjedištem u Tuzli i donesen Statut Udruženja. Osnivačka skupština, takoder jednoglasno, izabrala je osobe u Predsjedništvo Udruženja: Avdo Šakušić - predsjednik, Nera Zivlak-Radulović – podpredsjednik i Amra Delić - sekretar. U sastav Upravnog odbora predloženi su i izabrani: Avdo Šakušić, Nera Zivlak-Radulović, Nada Bazina, Nihada Bijedić, Mirjana Novković, Lejla Ramić, Maja Šiniković, Vedrana Hoffmann i Begzad Hadžić. Novoizabrani predsjednik Udruženja Avdo Šakušic zahvalio je osnivačkoj skupštini na iskazanoj podršci i povjerenju te ukratko izložio osnovne smjernice i plan rada Udruženja u narednom periodu.

Poseban ugođaj predstavljao je obilazak znamenitosti Tuzle koji je prema mišljenju gostiju predstavljao poseban doživljaj i priliku za neformalno i opuštenije druženje.

Vjerujemo da smo uspjeli u našoj namjeri da organiziranjem ovakvih skupova širimo znanje, razmjenujemo iskustva, gradimo prijateljstva i pozitivno utječemo na promjene, ne samo u psihijatriji i medicini nego i šire u društvenoj zajednici. Zahvaljujemo se suorganizatorima i učesnicima i nadamo se skorim susretima u sličnim prigodama.